Reference

Reference studentů

Reference
absolventů a studentů

Kladné reference našich absolventů a studentů jsou pro nás tím nejcennějším. Příznivé ohlasy jsou tím nejvýznamnějším oceněním práce každého z Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií

Studium pro mne bylo skvělým krokem, jak si nejen rozšířit mé teoretické znalosti, ale jak získat důležité tipy a podněty z praxe, díky kterým jsem nyní ve své práci zkušenější a efektivnější.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Vojtech-Fajfka-160x160.png
Bc. Vojtěch Fajfka, LLM
LLM Kriminalistika a kriminologie

Díky studiu jsem získal mnoho poznatků, které nyní aktivně zapojuji ve své praxi a musím říct, že díky nim začínám vykazovat skvělé výsledky. Z mé strany mohu studium ohodnotit jedině pozitivně.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Jaroslav-Guckler-160x160.png
Ing. Jaroslav Guckler, MBA
MBA Bezpečnostní management

Mohu jedině poděkovat za skvělý přístup a informace, které se mi díky studiu na IFBS dostaly. Určitě doporučím dále.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Miloslav-Holecek-160x160.png
Bc. Miloslav Holeček, MBA
MBA Řízení lidských zdrojů

Chtěl bych poděkovat všem, se kterými jsem měl tu čest se během studia setkat. Ať už slečny ze studijního oddělení, nebo lektory, kteří mi vždy problematiku ochotně vysvětlili. V průběhu studia jsem se dozvěděl mnoho zajímavých informací, a proto mé hodnocení nemůže být jiné než kladné.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Jan-Kacmacek-160x160.png
Mgr. Jan Kačmáček, LLM
LLM Trestněprávní činnost

Studium na IFBS mohu všem jedině doporučit. Pomohlo mi rozšířit si obzory a dozvěděla jsem se mnoho nových a důležitých informací. Využívala jsem i konzultace s jednotlivými lektory, kteří si na mne vždy ochotně našli čas a vysvětlili mi, co bylo třeba.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Katerina-Mala-160x160.png
Ing. Kateřina Malá, MPA
MPA Veřejná správa

Možnost studovat na IFBS se mi naskytla díky skvělému zaměstnavateli a já nemohla dostat lepší příležitost. Studium probíhalo hladce, kladně hodnotím především poskytnutá skripta, díky kterým se mi podařilo absolvovat všechny předměty zcela bez problémů a věřím, že mnoho z těchto poznatků aktivně využiji i ve své praxi.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hana-Hasakova-160x160.png
Mgr. Hana Hasáková, MBA
MBA Krizový management

Studium MBA jsem zvažoval delší dobu a jsem rád, že jsem si nakonec zvolil právě IFBS. Profesionální přístup, perfektní organizace studia a velmi příjemné prostředí. Mohu jedině doporučit.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Kamil-Habrman-160x160.png
Bc. Kamil Habrman, MBA
MBA Krizový management

Ocenila jsem hlavně online formu studia, díky které jsem si mohla vše rozvrhnou dle vlastních časových možností. Výhodou byla i možnost rozložení školného do více splátek bez jakéhokoliv navýšení konečné ceny. Studium bylo přínosné a já si v této době nemohla vybrat lépe.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Pavlina-Kupcova-160x160.png
Bc. Pavlína Kupcová, MBA
MBA Řízení lidských zdrojů
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
iafse
O Institutu

Proč studovat
na IFBS

Mise institutu

Mise Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je rozvíjet pozici centra kvalitního profesního vzdělávaní a vědecké organizace v oblasti forenzních věd a bezpečnostně právních studií.

Vize institutu

Vize Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je stát se institutem profesního vzdělávání první volby pro resort MV, PČR, HZS cestou zkvalitňování stávajících studijních programů.

Klíč k úspěchu

Ve vzdělávání i výzkumu flexibilně reagujeme na změny bezpečnostní situace, na právní změny, na výskyt nových bezpečnostních rizik a na procesy europeizace a internacionalizace.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Aktuální tématika

Studijní programy profesního vzdělávání jsou permanentně inovovány v návaznosti na aktuální i dlouhodobá bezpečnostní rizika, právní změny a na kvalifikační potřeby bezpečnostních složek, zaměstnanců resortu ministerstva vnitra a zaměstnanců veřejné správy.

Konkurenční výhody

Prestižní titul i nové poznatky představují velkou konkurenční výhodu. Podnětné informace, konzultace s tutory, tvorba seminárních prací – to všechno vás může posunout vpřed profesně i lidsky.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.