FAQ

Na této stránce naleznete nejčastější otázky ke studiu na našem institutu. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenaleznete, neváhejte nás kontaktovat.
Jak často musím za studiem dojíždět?

Nikdy. Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Student se tedy do institutu nemusí dostavit fyzicky ani jednou. Vše zvládneme vyřešit online, od podání přihlášky po obhajobu závěrečné práce.

Jak probíhá online studium?

Student získá přístup do studentské sekce. Testování a odevzdávání prací se odehrává online ve studentské sekci.

Dle typu programu musí každý student projít všemi předměty k danému programu. V každém předmětu naleznete studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce (ke každému předmětu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

Online konzultace s lektory jsou samozřejmost. Studiem vás provedou lektoři jednotlivých programů, kteří vám vždy rádi poradí a pomohou.

Kdy mohu začít studovat?

Prakticky ihned. Díky našemu kompletnímu online studiu můžete začít kdykoli budete chtít.

Kdo chystá studijní materiály a kontroluje písemné práce?

Veškeré studijní materiály i kontroly testů a písemných prací má na starosti náš lektorský tým. Ke každému předmětu je přiřazen jeden z našich lektorů, který je kapacitou v daném oboru.

Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Materiály jsou studentům k dispozici ve studentském systému, do kterého dostane každý student přístup současně se zahájením studia. Každý předmět je ve studentském systému popsán co do obsahu a doporučené literatury, stejně tak jsou u každého předmětu studentům k dispozici skripta k danému okruhu.

Jak je Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií akreditován?

Studium na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je akreditováno významnými zahraničními asociacemi. Veškeré naše akreditace najdete zde.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/05/img-blue-corner-bottom-right.png
Jaká jsou kritéria seminárních prací?

Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: MBA – 8 -12 normostran, MPA – 8 -12 normostran, LLM – 8 -12 normostran.

Lze podat přihlášku online?

Ano, přihlášku lze poslat lehce a jednoduše elektronicky přes formulář na našich stránkách. Nemusíte s přihláškou nikam chodit.

Jaký je poplatek při podání přihlášky?

Podání přihlášky je zcela zdarma. Neplatíte žádné poplatky, platíte jen za studium.

Co následuje po podání přihlášky?

V případě podání řádně vyplněné přihlášky vás bude studijní oddělení nejpozději do dvou pracovních dnů kontaktovat, a to zpravidla prostřednictvím e-mailu, který byl uveden v přihlášce ke studiu. Obdržíte smlouvu o studiu, kterou je třeba vytisknout, podepsat a písemnou či elektronickou formou zaslat zpět na naši adresu.

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pokud je však student slovenské národnosti, akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

Je titul MBA mezinárodně uznávaný?

Studijní obor a studijní program není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ani vysokoškolským studiem dle zahraničních předpisů. Získaný titul není akademickým titulem. Rozhodnutí ohledně nostrifikace tedy záleží na konkrétní firmě, případně instituci a především na legislativní úpravě dané země.

Jakým způsobem je studium zakončeno?

Na konci studia každý student vypracovává závěrečnou práci, kterou následně musí obhájit. Obhajoba probíhá online formou.

Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.