Proč studovat na IFBS

Faktorů pro správný výběr školy je hned několik. Abyste zvolili správně, je třeba si vybrat instituci s oborem, který nejlépe naplní vaše očekávání. Mějte jistotu, že jste zvolili tu nejlepší instituci pro vaše vzdělání a budoucí kariérní růst.
Co vám přinese studium na IFBS?

Ať už si vyberete jakékoliv zaměření, každý studijní program na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je sestaven tak, aby rozšířil vaše vědomosti v dané oblasti a obohatil tyto znalosti též o cenné zkušenosti z praxe. Studium pro vás nebude pouze dalším krokem ke zvýšení své profesní kvalifikace, ale pomůže vám lépe a efektivněji přemýšlet nad řešením pracovních problémů a vaše cesta vzhůru po kariérním žebříčku bude zase o něco snazší.

Učíte se od těch nejlepších

Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání. Tým špičkových lektorů, kteří u nás vyučují, jsou uznávanými kapacitami ve svém oboru. Díky těmto garantům s praktickými zkušenostmi, je vám zajištěno kvalitní a praktické vzdělání.

Efektivní studium

Na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií záleží především na vás a vašich časových možnostech. Vzhledem ke kompletnímu online studiu můžete začít studovat kdykoli a získat kvalitní vzdělání již za 1 rok. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Vše si tedy nastavíte individuálně, díky čemuž u nás mohou studovat i ti nejvytíženější. Bez ohledu na to, abychom jakkoliv snižovali kvalitu výuky.

Individuální přístup a kvalita

Jedním z přínosů studia na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku. Veškeré programy jsou navíc navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

Konkurenční výhody

Postgraduální studium není pouze o získání prestižního titulu. Rozšíříte také své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/05/img-blue-corner-bottom-right.png
Studujte na IFBS odkudkoliv

Studium probíhá kompletně online prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času. Po celou dobu studia je vám k dispozici lektor, který vám nejen pomáhá, ale i motivuje.

Prestižní profesní vzdělání

Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií je vzdělávací institucí poskytující profesní vzdělávací programy MBA, LLM a MPA. Výuka je založena mimo jiné na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější

Akreditace a členství

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.

Výhody online výuky

Online forma studia poskytuje značnou flexibilitu, díky které si naši studenti mohou své studium plně přizpůsobit svým časovým možnostem. Studovat tak nyní může opravdu každý, včetně těch nejvytíženějších.

Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.