IFBS

Profesní Vzdělávání

Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/01/ifbs3.jpg
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots.png
IFBS

Zaměření na praxi

Absolventi Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí.
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/01/ifbs2.jpg
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
Studium na IFBS

Konkurenční
Výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2021/01/ifbs1-kopie.jpg
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Institut forenzních věd a
bezpečnostně právních studií

AKREDITACE A ČLENSTVÍ

Naše mise

Mise Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je rozvíjet pozici centra kvalitního profesního vzdělávaní a vědecké organizace v oblasti forenzních věd a bezpečnostně právních studií.
AKTUÁLNOST VÝUKY

Naše vize

Vize Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je stát se institutem profesního vzdělávání první volby pro resort MV, PČR, HZS cestou zkvalitňování stávajících studijních programů.
DŮRAZ NA PRAXI

Náš cíl

Našim hlavním cílem je poskytnout jedinečné vzdělávací programy, které reflektují vývojové trendy ve vyjmenovaných oblastech a přispívají tak k možnému kariérnímu růstu našich studentů a účastníků.
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií

O Institutu

Na institutu mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky rovněž uskutečňují ochranu práva. Škola je otevřena i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání a dostatečné praxe mají zájem studovat profesní programy s bezpečnostně právní problematikou.
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-03.jpg

Vyberte si ze
studijních programů

Studujte odkudkoliv

Studijní plán si můžete individuálně přizpůsobit svým časovým možnostem. Online forma studia, jenž probíhá prostřednictvím našeho e-learningového systému, nám umožňuje eliminovat povinnost docházet na výuku, čímž se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.

Flexibilní studium

Jedním z přínosů studia na Institutu forenzních a bezpečnostně právních studií je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií probíhá online, díky čemuž mohou studovat i ti nejvytíženější.

Kvalitní vzdělání

Modernizujeme a inovujeme formy výuky s cílem dosáhnout větší efektivnosti a racionality vzdělávacího procesu. Prosazujeme širší využívání aktivizujících forem výuky se záměrem docílení užšího sepětí výuky s praxí bezpečnostních sborů.
Školné

Školné
jednotlivých programů

34 900 Kč
MBA Studium
 • Konečná cena včetně DPH
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
34 900 Kč
LLM Studium
 • Konečná cena včetně DPH
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
34 900 Kč
MPA Studium
 • Konečná cena včetně DPH
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
iafse
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/04/img-years-of-trust.png
O Studiu

Studium na IFBS

Absolventi Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí v resortu ministerstva vnitra, Policie ČR, v obecních a městských policiích, ve Vojenské policii, Celní správě, Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, ale i v soukromých bezpečnostních službách.

Civilní absolventi se po ukončení studia uplatní jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech. Uplatnění nacházejí také jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.