O InstitutuInstitut forenzních věd
a bezpečnostně právních studií

Na našem institutu preferujeme odlišný přístup ke vzdělávání, než mají ostatní školy. Prioritou jsou pro nás znalosti, zkušenosti a jejich aplikace v praxi a reálném životě.
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/05/img-about-us.jpg
https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

O InstitutuInstitut forenzních věd a
bezpečnostně právních studií

Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.

Na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky rovněž uskutečňují ochranu práva. Škola je otevřena i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání a dostatečné praxe mají zájem studovat profesní programy s bezpečnostně právní problematikou.

https://www.ifbs.cz/wp-content/uploads/2024/05/oinstitutu.jpg

Lektorský tým Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií se skládá z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí z oblasti forenzních věd, bezpečnosti, práva, kriminologie, bezpečnostního managementu a krizového řízení, pedagogiky a ekonomie, kteří působí nejen v akademické sféře, ale také v rámci veřejné správy, v nadnárodních firmách či v bezpečnostních sborech. Profesionalita a dlouhodobá praxe našich odborníků přispívá ke kvalitnímu osvojení znalostí a následné aplikaci těchto znalostí našimi studenty v praxi.

Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií se specializuje zejména na poskytování vzdělávací, vědecko-výzkumné, poradenské a znalecké činnosti především v oblasti bezpečnostní, právní, sociální, pedagogické, ekonomické a manažerské. Specializujeme se na profesní vzdělávací programy LLM (Master of Laws), MBA (Master of Business Administration) a MPA (Master of Public Administration).

Na našem institutu preferujeme odlišný přístup ke vzdělávání, než mají ostatní školy. Prioritou jsou pro nás znalosti, zkušenosti a jejich aplikace v praxi a reálném životě. Díky tomu mohou studenti veškeré nabyté poznatky dostatečně zúročit a posunout se tak výše na svém kariérním žebříčku. Přínosem je také online forma studia, probíhající prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.

Našim hlavním cílem je poskytnout jedinečné vzdělávací programy, které reflektují vývojové trendy ve vyjmenovaných oblastech a přispívají tak k možnému kariérnímu růstu našich studentů a účastníků. Vize Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je stát se institutem profesního vzdělávání první volby pro resort MV, PČR, HZS cestou zkvalitňování stávajících studijních programů.

iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
iafse
O Institutu

Proč studovat
na IFBS

Mise institutu

Mise Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je rozvíjet pozici centra kvalitního profesního vzdělávaní a vědecké organizace v oblasti forenzních věd a bezpečnostně právních studií.

Vize institutu

Vize Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií je stát se institutem profesního vzdělávání první volby pro resort MV, PČR, HZS cestou zkvalitňování stávajících studijních programů.

Klíč k úspěchu

Ve vzdělávání i výzkumu flexibilně reagujeme na změny bezpečnostní situace, na právní změny, na výskyt nových bezpečnostních rizik a na procesy europeizace a internacionalizace.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Aktuální tématika

Studijní programy profesního vzdělávání jsou permanentně inovovány v návaznosti na aktuální i dlouhodobá bezpečnostní rizika, právní změny a na kvalifikační potřeby bezpečnostních složek, zaměstnanců resortu ministerstva vnitra a zaměstnanců veřejné správy.

Konkurenční výhody

Prestižní titul i nové poznatky představují velkou konkurenční výhodu. Podnětné informace, konzultace s tutory, tvorba seminárních prací – to všechno vás může posunout vpřed profesně i lidsky.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.