MBA Řízení lidských zdrojů

Cílem programu řízení lidských zdrojů je seznámit se s významem a úkoly řízení lidí, s jeho východisky, vývojem a současným pojetím, systémem integrovaných personálních činností, odpovědností za personální oblast v organizaci a trendy v personálním řízení.

O PROGRAMU

Program MBA Řízení lidských zdrojů je vhodný pro ty, kteří mají ambice na vedoucí pozice, kde se budou zabývat řízením lidských zdrojů, dále pro pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti s řízením lidí.

Program MBA Řízení lidských zdrojů je vhodný pro manažery, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti s řízením lidí. Nové standardy chování a požadavky na dodržování předpisů a stanovených pokynů na pracovišti, decentralizace pracovní síly a problémy, jako je offshoring a outsourcing, zvyšují náročnost efektivního řízení lidských zdrojů v jednotlivých organizacích. To vše vyžaduje, aby současní HR manažeři měli opravdu detailní znalosti související s touto problematikou a byli obeznámeni nejen s organizací personálních záležitostí, ale též s psychologickými aspekty, které s výše uvedeným velice úzce souvisí. MBA Program Řízení lidských zdrojů je tedy sestaven tak, aby tyto požadavky naplnil a pomohl studentům zajímajícím se o HR management posunout se zase o krok výš v jejich kariérním žebříčku.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Specializace MBA Řízení lidských zdrojů se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Cílem programu je seznámit studenty s různými metodami řízení lidských zdrojů a současnými trendy v oblasti HR. Studenti se naučí, jak získat kvalifikované a kvalitní pracovníky nebo jak správně motivovat. Studenti se seznámí s fungováním veřejné správy, s úlohou managementu a s personálním řízením v institucích veřejné správy. Studenti také porozumí metodám a způsobům, jak současnou veřejnou správu a její fungování zefektivnit a naučí se aplikovat moderní trendy v oblasti řízení lidských zdrojů pro úspěšné fungování institucí veřejné správy. Tato specializace je vhodná především pro zaměstnance státní správy, samosprávy, pro starosty, místostarosty či tajemníky měst a obcí, případně pro podnikatele či zaměstnance firem aktivních ve veřejné správě. Po úspěšném zakončení studia MBA na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Řízení lidských zdrojů Odměňování a vzdělávání pracovníků Diplomová práce
Personální management Psychologie a řízení lidí
Vedení zaměstnanců, motivace a pracovní spokojenost Týmová práce a leadership
Analýza pracovních míst
Online forma studia:
Program je možné studovat kompletně online. Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Způsob a forma výuky záleží na volbě studenta. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 8 - 12 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.