MBA Krizový management

Absolventi programu krizový management získají teoretické i praktické znalosti, které jsou potřeba při plánování a řízení krizových situací.

O PROGRAMU

Program MBA Krizový management je sestaven speciálně pro zaměstnance integrovaného záchranného systému,  zaměstnance hasičských sborů, zaměstnance policejních a armádních sborů,  zaměstnance bezpečnostních agentur a státní úředníky, kteří přicházejí do styku s krizovým plánováním, řízením krize. Profesní program je určen také pro ostatní členy systému, kteří se zabývají ochranou obyvatelstva nebo krizovými situacemi a jejich prevencí. Program rozšiřuje praktické dovednosti, kompetence a je vhodný pro všechny, kteří mají zájem o svůj kariérní růst.

Absolventi programu si osvojí metody krizového řízení v rámci České republiky, dále je absolventům konkrétně vysvětleno, jak funguje spolupráce v rámci IZS, dozví se základy krizové komunikace s veřejností, osvojí si metody krizového řízení pracovníků IZS. Absolvováním programu budou absolventi plně připraveni na krizové plánování, řízení krize a prevenci. Dále je velmi podrobně v programu probírána ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a teorie a právní rámec krizového řízení se zaměřením na integrovaný záchranný systém. Absolvent programu získá nejen teoretické, ale i praktické znalosti při plánování a řízení krizových událostí, postavení krizového řízení a jeho cílech a základní legislativě. Cílem programu je prohloubení znalostí při ochraně obyvatelstva, řízení krizových situací, plánování postupů při krizových situacích a především prevence krizových událostí. Studium programu poskytuje studentům možnost posunout se v kariéře.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium profesního programu MBA Krizový management má za cíl rozšířit nejen teoretické a praktické vědomosti při plánování a řízení krizových událostí a stavů, ale také rozšířit vědomosti jednotlivým zaměstnancům složek, které se problematikou krizového řízení a plánování zabývají. Studium programu je vhodné pro všechny, kteří se chtějí nejen o krizovém managementu dozvědět více a tím prohloubit své znalosti, ale i pro ty, kteří chtějí studiem programu zvýšit svou hodnotu na trhu práce. Jedná se o velmi prestižní program, který je odborně zaměřený na potřeby a problematiku těch orgánů, kteří kladou důraz na ochranu obyvatelstva, prevenci krizových stavů a událostí. Absolvováním programu se absolventi naučí formulovat protikrizová opatření a umí vytvořit systémy včasných varování pro zvládání a předcházená krizí, jelikož krize obvykle nevznikne náhle, ale obvykle se postupně vyvíjí a můžeme ji rozdělit na několik etap. Absolventi naleznou uplatnění především ve veřejné správě, na místech odborných pracovníků či v řídících funkcích které se krizovým řízením zabývají. Po úspěšném zakončení studia MBA na Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Integrovaný záchranný systém ČR Legislativní rámec zajištění bezpečnosti a krizové řízení Diplomová práce
Krizový management Ochrana informací
Krizová komunikace Psychologie vedení a řízení lidí
Řízení rizik
Online forma studia:
Program je možné studovat kompletně online. Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Způsob a forma výuky záleží na volbě studenta. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 8 - 12 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.